IoT logo

IoT har udviklet sig over de sidste 20 år. I dag er ofte noget der sættes i forbindelse med dataopsamling og styring af et privat hjem (smart house).

Der fies adskillige platforme, både software og hardware. Den mest populære er nok Home Assistant (software) et styresystem der afvikles på en Raspberry pi(hardware). Det er et system tænkt som hobby i private hjem.

På Den Jydske haandværkerskole er det naturligt, at IoT som begreb er noget der bør indgå i undervisningen som et værktøj der visualiserer  data, så som energi produktion på solceller, energi forbrug på køleanlæg. Energi produktion på solfangere. 

De målte data kan elever, underviser og andre interesserede bruge i undervisningen til, at beregne og analyses energiforbrug, energi produktion, temperatur mm. 

I fremtiden kan disse data også bruges til styringer på bagrund af måle tilstande. f.eks. hvis CO2 niveauet i klasselokalet bliver for højt åbnes ovenlysvinduer. Hvis det begynder at regne lukkes vinduerne. Vinduer lukker efter skoletid.

Ændre på en varmepumpes setpunkt på baggrund at vejrdata,

Der er uendelige mange muligheder..  

Wikipedia skriver:

Tingenes internet eller mere kendt som det engelske Internet of Things (IoT) refererer til unikt identificerbare objekter og deres virtuelle repræsentationer i et internetlignende struktur. Termen Internet of Things blev første gang anvendt af Kevin Ashton i 1999.[1]

Begrebet Internet of Things blev først populært gennem Auto-ID Centeret og relaterede markedsanalyse udgivelser.[2]

RFID bliver ofte set som en forudsætning for Internet of Things.

Hvis alle objekter og mennesker til dagligt var udstyret med radio tags, kunne de identificeres og lageroptælles af computere.[3][4]

Men unik identifikation af ting kan opnås ved andre midler såsom stregkoder eller matrix-koder (f.eks. QR-kode).