Vores netværk

Vores System er bygget omkring en Linux server hvorpå der er installeret debian 10 som styresystem.

Derefter er der installeret følgende apps som håndterer data flowet:

  • Eclipse Mosquitto MQTT (datatelemetri), stryre ind- og udgående kommunikation.
  •  Node-red er et bygge bloks program som skal databehandle/filtrere og ordner data så den kan forstås af systemet.
  • InfluxDB er databasen der tidsstempler og lagre data. 
  • Grafana er den grafiske brugerflade der viser de indsamlede data.
2020 IOT på DjH
Mqtt kommunikation diagram

data kommer ind via MQTT, vi bruger MQTT Explorer for at analyses data strukturen.

mqtt explorer

Herefter anvenes node-red til at ordne data og sende dem videre til InfluuxDB.

Node red flow

Grafana læse data fra InfluxDB og generer en grafisk brugerflade.

grafana modul210