Energi og temperatur

EmonPi var faktisk den første dataopsamlingsenheder vi fik på DjH.

Det er en avanceret enhed der kan måle 2 effekter vha, Clip on CT  Strøm sensorer og 6 temperaturer vha. Dallas DS18b20 sensorer. For at anvende 6 temperatur sensorer skal man anvende et samlepunkt hvor de 6 sensorer tilsluttes og via er RJ45 netkabel sendes til EmonPi’en.

Tilbage i 2017 fik vi den første enheder på skolen. De blev brugt til at opsamle data fra vores solcelleanlæg. Derefter fik vi endnu en enhed som måler på vores solfange anlæg som opvarme vores swimmingpool.

Disse to enheder var “stand alone” enheder hvor data blev opsamlet lokalt.

Efter vi har sat vores store IoT server online, bliver disse data nu offentlig tilgængligt.

i 2018 fik vi yderligere 8 enheder der anvendes på modul 2.10 Elteknik i kølesystemer.

Her anvender vi data til at optimere driften på et kølehanlæg, f.eks. bestemme det optimale afrimningsintervalg, optimal overhedning på kølemidlet. temperatur stabilitet på de vare der er i fryserummet.

data for solcelle anlæg kan ses her.

Data for swimmingpool kan ses her.

Data for Modul2.10 anlæg kan ses her. 

Bemærk der er igen data når enhederne ikke er i brug.